REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja 29/12/22

Sklep internetowy marki LOVE ON THE SNOW należy do firmy LOTS Joanna Kołodziejczak, zarejestrowanej pod adresem ul. Leszczyńska 4/34, 00-339 Warszawa, nr NIP 952 147 25 45, REGON: 141027277 i  prowadzi sprzedaż bielizny damskiej. 

O ile w drodze ustaleń pisemnych, nie zostaną wynegocjowane inne zasady, procedurę zakupu oraz ewentualnego zwrotu lub reklamacji oferowanych w sklepie internetowym pod adresem www.loveonthesnow.com/sklep produktów reguluje poniższy regulamin. 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

LOTS ul. Leszczyńska 4/34 

00-339 Warszawa

e-mail: sklep@loveonthesnow.com

tel.: +48 604 94 21 22§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, uznajemy za obowiązujące następujące definicje poniższych pojęć:

 1. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 2. Sprzedawca – LOTS Joanna Kołodziejczak, ul. Leszczyńska 4/34, 00-339 Warszawa, nr NIP 952 147 25 45, REGON: 141027277.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.loveonthesnow.com/sklep.
 4. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 5. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. 
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów prezentowanych w zakładce "Sklep".  
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. By móc skorzystać ze Sklepu i dokonać zakupu potrzebne są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Wymagane dane to: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie dokonania Zakupu. 
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w cenach produktów, w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi. 
 5. Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który wyszczególniony jest w podsumowaniu zamówienia i zależy od wybranej opcji dostawy i miejsca wysyłki produktów.
 6. Składając zamówienie, Kupujący ma obowiązek zapoznać się zaakceptować Regulamin Sklepu. W razie wątpliwości, prosimy skontaktować ze Sklepem pod adresem: sklep@loveonthesnow.com

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
 5. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
  1. korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
  2. korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
  3. podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
  4. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 1. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@loveonthesnow.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia oraz jego rozmiar i dodać go do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”,
  2. przejść do widoku koszyka - skontrolować, czy znajduje się w nim wybrany wcześniej produkt w wybranym rozmiarze i kliknać przycisk „DALEJ”
  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub kontynuować jako gość bez rejestracji,
  4. wypełnić formularz zamówienia, przechodząc przez jego kolejne kroki, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, 
  5. wybrać sposób dostawy i płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować- Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i jeżeli wszystko się zgadza, kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności on-line, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną Przelewy24 lub PayPal. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu tradycyjnego, zostanie przekierowany na stronę sklepu z podziękowaniem za zamówienie, jego numerem oraz danymi do przelewu. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego. 
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie zostanie ono opłacone w terminie trzech dni roboczych. 
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie. 

§ 5

Dostawa

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia złożonego w Sklepie:
  1. Kurier - dostawa na terenie Polski realizowana jest przez firmę InPost Kurier (orientacyjny czas realizacji usługi - 2 dni robocze), na terenie UE oraz poza nią przez firmę UPS (orientacyjny czas realizacji usługi - 2-5 dni roboczych).
  2. Punkt odbioru InPost Paczkomaty 24/7 - dostawa na terenie Polski realizowana jest przez firmę InPost do wybranego paczkomatu. 
 1. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia i zależy od wybranego wariantu dostawy. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca okresowo określi inne warunki.  
 2. W okresach przedświątecznym oraz wyprzedaży terminy dostaw mogą się nieznacznie wydłużyć. 

§ 6

Metody Płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. Płatności on-line realizowana za pośrednictwem Przelewy24 - w tym przypadku podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA - z siedzibą w Poznaniu przy ul.Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 000034 - Dostępne kanały płatności:
   1. Szybkie przelewy internetowe z 322 banków
   2. System płatności mobilnych BLIK
   3. Płatność kartami (zostaną uruchomione od października 2020r.)
   4. Google Pay i Apple Pay (zostaną uruchomione od października 2020r.)  
   5. System Ratalny - warunku usługi na stornie Przelewy24.pl
   6. Płatności odroczone PayPo - warunki usługi na stronie operatora.                                                                                      
  2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: LOTS Joanna Kołodziejczak mBank 61 1140 2004 0000 3402 7792 9483 
  3. Płatności w walutach obcych przyjmujemy za pośrednictwem systemu PayPal. Usługę świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („firma PayPal”). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
  4. Za pośrednictwem systemu PayPal możliwe jest dokonanie płatności w następujących walutach: funtach szterlingach, euro, dolarach amerykańskich, dolarach kanadyjskich, jenach japońskich, dolarach australijskich, frankach szwajcarskich, koronach norweskich, koronach szwedzkich, koronach duńskich, złotych polskich, forintach węgierskich, koronach czeskich, dolarach singapurskich, dolarach hongkońskich, dolarach nowozelandzkich, nowych szeklach izraelskich, peso meksykańskich, peso argentyńskich, realach brazylijskich, peso filipińskich, batach tajlandzkich i nowych dolarach tajwańskich.

2. Ewentualny zwrot środków nastąpi tą samą drogą, którą środki wpłynęły na rachunek Sprzedającego lub na rachunek podany w formularzu zwrotu.

3. Czas realizacji zamówionego produktu, wskazany w jego opisie, liczony jest od momentu zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy. 

4. W przypadku płatności kartą, wskazany w opisie zamówionego produktu czas realizacji zamówienia, liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji. 

 

§ 6

Procedura realizacji zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.
 2. Minimalny możliwy czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. Faktyczny, zależy od wybranych opcji płatności i dostawy. 
 3. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówienie, po jej otrzymaniu Kupujący otrzyma wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz przewidywanym terminem dostawy. 
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia umowy. Po upływie tego terminu, w przypadku nie zarejestrowania płatności na koncie Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane. Kupujący zostanie poinformowany mailowo o anulacji zamówienia. 
 6. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przekazaniu przez Sprzedawcę zamówienia kurierowi, Kupujący otrzyma drogą mailową informację, że zamówienie zostało zrealizowane. 
 7. W przypadku, gdyby przesyłka nie dotarła w szacowanym terminie dostawy, prosimy o kontakt pod adresem sklep@loveonthesnow.com lub telefonem +48 604 94 21 22. 

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.   
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysyłając wypełniony formularz zwrotu na adres: sklep@loveonthesnow.com.  
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta koszty zwracanych towarów niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.  
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli stwierdzi ślady użytkowania produktu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 7. Zwracany produkt należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, z zawieszką, a w przypadku majtek - z nienaruszoną naklejką higieniczną, dołączając oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę).
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 9. Przepisy ustawy konsumenckiej stanowią, że Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty przesyłki poniesione wcześniej przez konsumenta, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to Sprzedający zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. W przypadku zamówień z opcją wysyłki poza Unię Europejską, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość zakupionego towaru, natomiast koszt doręczenia przesyłki Klientowi nie podlega zwrotowi.
 10. Jeśli zwrotowi podlega produkt wysyłany poza Unię Europejską i zwrot nadawany jest również spoza EU - Klient ma obowiązek dopełnić formalności celnych - w deklaracji celnej zaznaczając, że przesyłka zawiera zwracany towar. Do paczki należy dołączyć dokument odprawy celnej oraz fakturę, na których muszą się zgadzać kwoty i waluta.  
 11. Oferowaną przez Sklep gratisową dostawę należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Oznacza to, że w przypadku, gdy Kupujący zwraca towar kupiony w okresie obowiązywania w Sklepie promocji "dostawa gratis" na któryś z wariantów dostawy, ale wybiera inny, droższy sposób dostawy, to w przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie ma obowiązku zwracać Kupującemu kosztów dostawy.
 12. W przypadku zwrotów tylko części kupionych produktów, koszt dostawy nie jest zwracany. Koszt usługi SZYBKIE ZWROTY InPost, oferowanej przez nasz sklep to 10 zł. Kwota ta zostanie odliczona od kwoty zwracanej za Twoje zakupy. 
 13. Jeśli Kupujący zdecyduje się na odstąpienie od umowy przed otrzymaniem towaru, ale towar został wysłany w międzyczasie, zgodnie z przepisami, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami wysyłki.   
 14. ADRES magazynu do zwrotów:

  LOTS - PACKFULLY

  Grocholicka 2A

  05-090 Raszyn

 

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad oraz zgodny z opisem i zawartą umową. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady od 01.01.2023 r. regulują postanowienia Ustawa o prawach konsumentów. Na zasadach określonych w tych przepisach, Sprzedający ma obowiązek usunąć wadę w rozsądnym terminie lub wymienić wadliwy towar na nowy. W dalszej kolejności, jeśli Sprzedający odmówi wymiany lub naprawy, Kupujący może m.in. żądać obniżenia ceny lub zwrotu kosztów.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wadę towaru w okresie do 2 lat od dostarczenia towaru do Kupującego.
 5. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 6. Pismo ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@loveonthesnow.com.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona po oględzinach reklamowanego produktu, a odpowiedź z decyzją o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie udzielona pisemnie na adres, z którego nadesłano zgłoszenie, w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego produktu. Jeśli Kupujący nie umożliwi odbioru reklamowanego produktu na czas - przed upływem 14 dni kalendarzowych - Sprzedający może odrzucić roszczenie.
 8. Koszt odbioru reklamowanego towaru od Kupującego ponosi Sprzedający. Sprzedający może w tym celu skorzystać w opcji Szybkich Zwrotów InPost. 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 10. Ewentualny zwrot kosztów za reklamowany towar nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od momentu, gdy reklamowany towar zostanie dostarczony do Sprzedającego. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod linkami "Polityka Prywatności" oraz "Polityka Plików Cookies". 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.polubowne.uokik.gov.pl
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.10.2018 r. 
 5. Ostatnia aktualizacja 24/02/2021 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl